اطلس و تصاویر ماهیان آب شیرین

سعی نموده ایم از هر گونه و نژاد چندین عکس در شرایط مختلف ارائه کنیم تا بتوانید در زمان مشاهده ماهی در فروشگاه ها تشخیص بهتر و دقیق تری از گونه مورد نظر داشته باشید و دیگر سردرگم نشوید که فلان ماهی از کدام خانواده است و آیا درست تشخیص داده اید یا نه!!

وقتی وارد دسته بندی هر خانواده از ماهی ها می شوید ، در آن صفحه زیر مجموعه آن خانواده با ذکر عنوان و عکس های متنوع درج شده است

در صفحه هر خانواده شما می توانید از شرایط عمومی نگهداری آنها مطلع شوید و تصمیم بگیرید که کدام گونه ها قابلیت نگهداری با یکدیگر را در آکواریوم شما دارند

سعی شده در ذکر عنوان نمونه های هر گروه از ماهیان ضمن درج نام فارسی معادل انگلیسی و در بسیاری از موارد معادل علمی آن نیز درج شود تا علاقه مندان تحقیق بتوانند راحت تر خانواده یک گونه را تشخیص دهند