سیپرینید ماهیان یا کپور ماهی ( لوچ ها ، بارب و … )

این خانواده شامل انواع لوچ ها ، بارب ها و جلبک خوار سیامی می باشد که ماهیان مفیدی برای آکواریوم ها می باشند
cyprinids fish