ماهیان سیچلاید تانگانیکا آب شیرین

این خانواده با سیکلید هم تلفظ می شوند که از دریاچه تانگانیکا به سراسر جهان پراکنده شده اند
tanganyika cichlids fish