ماهیان سیچلاید آمریکایی آب شیرین

این خانواده به سیکلید هم تلفظ می شوند که این دسته جزو معروف ترین گروه سیچلاید ها می باشند
american cichlid