اطلس گیاه باکوپا

گیاهانی با برگ های نزدیک دایره ای شکل و زیبا
bacopa aquarium plant