Portfolio Items

ماهیان کارسین یا کارسیدها یا کول ماهیان آب شیرین

کاراسین یا کاراسید ماهیان Characidae ، characids یا characins خانواده ای از ماهیان نیمه گرمسیری و گرمسیری آب شیرین و متعلق به راسته Characiformes هستند. نام "characins" یک نام تاریخی است ، اما دانشمندان امروز ترجیح می دهند بیشتر عنوان "characids" را منعکس و مطرح کنند . از آن دسته ماهی هایی که در حال حاضر در خانواده Characidae بسیار زیاد باقی مانده اند ، تترا ماهیان هستند که از جنس های بسیار مشابه Hemigrammus و Hyphessobrycon و همچنین چند شکل مرتبط مانند تترا غار و تترا نئون تشکیل شده اند. ماهی های این خانواده شامل گونه های محبوب ماهیان آکواریومی نیز می شوند.