Portfolio Items

مار ماهی ها

مار ماهی ها خانواده عجیب از ماهی ها هستند که عوام اعتقاد دارند آنها بیشتر مار هستند تا ماهی ولی حقییقت این است که آنها کاملا ماهی هستند . مار ماهی نیز جذابیت های خاص خود را دارد و نظر بسیاری را برای نگهداری و پرورش جلب میکند . این خانواده اعضای زیادی دارد ولی چون تعداد طرفداران آنها کم است تنها به ندرت و فقط چند گونه را میتوان در بازار یافت .