Portfolio Items

سیچلایدهای دریاچه مالاوی

ماهیان سیچلاید مالاوی آب شیرین

سیچلاید ها خوانواده بزرگی از ماهی ها هستند که بیش از ۱۰۰۰ گونه اصلی را شامل میشوند. محبوبترین سیچلاید ها بین دوستاران ماهی های آکواریوم بیشتر بومی آمریکایی مرکزی , آمریکای جنوبی و آفریقا هستند. تفاوت های زیادی در شکل و فرم بدن اندازه روش زندگی و تولید مثل بین خوانواده های مختلف سیچلاید ها وجود دارد که خود باغث جذابیت بیشتر آنها گردیده است . بسیاری از آنها تخم ها و نوزادانشان با تعصب خاصی برستاری میکنند و در طی این دوران رفتار های جالبی دارند که این موضوع نیز جذابیت آنها را می افزاید.