نوشته‌ها

کلیت چگونگی تکثیر آبزیان آکواریومی

کلیت چگونگی تکثیر آبزیان آکواریومی

تکثیر آبزیان به روش های مختلفی صورت می گیرد. بعضی از آن ها زنده زا هستند و برخی دیگر تخم ریزی می کنند. به صورت کلی تکثیر آبزیان چه برای کسب درآمد و چه سرگرمی کار ساده ای نیست و به اطلاعات زیادی در این زمینه و تخصص فراوان احتیاج دارد.