Portfolio Items

کی لی فیش ها

ماهیان کی لی فیش

خانواده کی لی ها جای خاصی را بین علاقه مندان آکواریوم دارند ولی بندرت میتوان آن هارا در بازار پیدا کرد . معمولا پرورش دهندگان ، این ماهی ها را برای خود نگه میدارند و تنها بین همدیگر و در کلوپ های ویژه که در آنها رقابت بر سر بهترین و زیبا ترین ماهی هاست رد و بدل میکنند و بیشتر تخم این ماهی ها مورد معامله قرار میگیرد نه خود آنها .