Portfolio Items

ماهیان زنده زا

این گروه از ماهی ها بچه زا هستند , پس از جفت گیری و لقاح تخم ها داخل بدن ماهی ماده رشد کرده و وقتی نوزاد به اندازه کافی رشد کردند , ماده زایمان میکند و نوزادان نیز بلافاصله پس از تولد میتوانند آزادانه شنا کرده و به زندگی خود ادامه دهند