کمبود

کمبود اکسیژن در ماهی Oxygen deficiency     وقتی ماهی ها در سطح آب آویزان می شوند و تنفس شدید می کنند ، علت آن کمبود اکسیژن یا مسمومیت است. لطفاً احتمالات مختلف گیجی را بررسی کنید. بسیاری از آکواریوم داران و صاحبان حوضچه ها به ا…