تست نمایش متن

سرور های مجازی اختصاصی که در زیرساخت رایانش ابری ایجاد و مدیریت میشوند سرور ابری نام دارند . در حال حاضر سرورهای ابری ارائه شده توسط فراسو سامانه پاسارگاد بر پایه پلتفرم رایانش ابری IaaS به همراه DDoS protection که کاربران این نوع سرور ها ر…