راس ماهیان ریف سیف آب شور

این دسته خلق و خوی آرامی دارند و در آکواریوم مرجانی مشکلی ایجاد نمی کنند
Reef Safe Wrasse fish