اطلس گیاه هیگروفیلا

گیاهانی با برگ های کشیده
hygrophila aquarium plant