اطلس گیاه روتالا

گیاهان پرطرفدار و مقاوم با برگ های ترکیبی سبز و قرمز
rotala aquarium plant