Portfolio Items

ماهیان بادکنکی یا پافر فیش ها

ماهیان بادکنکی گونه های مختلفی دارند که بیشتر ساکن آب های شور هستند ولی در سال های اخیر تعداد از آنها با آب های شیرین هم سازگار شده اند ، این ماهی در اثر استرس یا خروج از آب بدن خود را باد می کند . فقط تعدادی از آنها که به عنوان ماهی های زینتی نام برده شده و در آکواریوم از آنها نگهداری میشود .