Portfolio Items

بیگیر ماهی ها یا بیچیر فیش و طناب ماهی ها

بیگیر ماهی ها یا بیچیر فیش و طناب ماهی ها

پولیپترید ها , طناب ماهی های اولیه ای هستند از آفریقا . آنها شکارچی و گوشتخوار و عموما شکارچیان فرصت طلب و کمین کننده هستند . آنها قادرند در هوا نیز به کمک شش واره ای که تبدیل به بادکنک شنا شده تنفس کرده , همچنین با استفاده از باله های سینه ای قوی ای که به پا شباهت دارند بر روی زمین راه بروند . به همین دلیل پوشش کامل و محکم بر روی آکواریوم برای جلوگیری از فرار آنها امری کاملا ضروریست .